Medewerker E-profiel: het persoonlijke loopbaan portfolio!

Het medewerker E-profiel is een unieke tool binnen onze HR software. Het E-profiel is een persoonlijk loopbaan portfolio met competenties, opleidingen en certificaten, maar ook met de ervaringen, interesses en ambities van een medewerker. Het E-profiel is op de eerste plaats van de medewerkers zelf. Ze kunnen voor hun relevante gegevens invoeren, raadplegen en muteren. Vanuit hun eigen E-profiel kunnen ze een eigen look&feel aan hun portfolio geven, aangeven waar hun talenten en vaardigheden liggen en het geeft ze een tool om zelf invulling te geven aan hun eigen ambities en persoonlijke ontwikkeling. Het E-profiel is tevens de basis voor meerdere HR processen zoals interne recruitment en leren en ontwikkelen.

E-profiel speelt in op arbeidsmarkt ontwikkelingen
Het E-profiel in onze HR software sorteert al voor op verschillende ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de Wet Werk en Zekerheid van het huidig kabinet, waarbij er meer gewerkt zal worden met persoonlijke opleidings- en ontwikkelbudgetten, die eigendom zijn van de medewerker. Dit is bedoeld om het levenslang leren en de eigen verantwoordelijkheid voor de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te stimuleren. Het E-profiel kan door de medewerker meegenomen worden, zodat de medewerker altijd toegang heeft tot zijn eigen loopbaan portfolio en opleidingsbudgetten.