In de praktijk hebben veel organisaties al veel moeite met het registreren en rapporteren van standaard kengetallen als head-count, verloop of medewerker tevredenheid. Starten met HR Analytics gaat in de praktijk ook vaak over het gemakkelijker en sneller kunnen registreren en rapporteren over dit soort kengetallen. Waar HR metrics echter blijven hangen op het niveau van registreren en rapporteren, probeert HR analytics – soms op basis van dezelfde data – te komen tot inzichten over het hoe en waarom achter de kengetallen.

It’sallabout vertaald de data naar duidelijke en inzichtelijke rapportages en interactieve dashboards voor zowel HR, de directie als de lijnmanagers.