Een 360 graden Feedback vragenlijst geeft een medewerker of leidinggevende waardevolle inzichten over hoe de omgeving het gedrag van de medewerker of leidinggevende ervaart. Dat maakt de 360 Feedback vragenlijsten een van de krachtigste HR instrumenten voor talentontwikkeling, die er zijn. In een 360 graden Feedback worden verschillende respondenten uit de werkomgeving van de medewerker bevraagt. Zowel de medewerker als de respondenten vullen een online vragenlijst in. de antwoorden worden weergegeven in een persoonlijk rapport. De antwoorden geven aan hoe de respondenten de medewerker beoordelen op specifieke gedragsvoorbeelden. Op deze wijze weet de medewerker precies wat volgens de respondenten de talenten en valkuilen van de medewerker of leidinggevende zijn.

Maatwerk 360 graden Feedback van It’sallabout
De competenties van de 360 graden Feedback van It’sallabout, kunnen als maatwerk en organisatie specifiek ingevoerd worden. Wij hebben ook een eigen standaard competentietaal en gedragsvoorbeelden. Naast de scores van 1 t/m 7 op de gedragsvoorbeelden, bevat de 360 van It’sallabout meerdere open vragen. Ook de open vragen zijn uit te breiden of aan te passen.

De persoonlijke rapportages van de 360 Feedback van It’sallabout zijn gemakkelijk leesbaar en begrijpbaar en bevatten ook een POP formulier, zodat direct met de ontwikkeling gestart kan worden. Ook zijn er groepsrapportages en groepsanalyses.

Hoewel deze 360 module los te verkrijgen is, heb je als klant, die ook andere modules van onze HR Software gebruikt, vanuit de 360 een waardevolle aanvulling op de andere data. Met onze HR Analyse software en Centrale HR Datawarehouse draagt de data van de 360 bij aan betere inzichten en scherpere analyses.