Performance management leidt tot meer succes

Wij vinden performance management het belangrijkste HR proces. Daarom is performance management binnen It’sallabout een belangrijke module. Onze HR software is gebouwd door HR professionals met veel ervaring uit het veld.Te vaak zagen we dat huidige performance management software onder de maat was. Traditionele HR systemen die worden gebruikt bij de beoordelingscyclus blijven hangen op het vastleggen van informatie. De formulieren worden ingevuld en verdwijnen nutteloos in een dossier zonder verdere opvolging. Performance management krijgt met onze HR software een nieuwe dimensie en ondersteunt medewerkers en leidinggevenden op ongekende wijze. Ook is er geen enkel andere HR software die zo duidelijk de relatie legt met de doelstellingen en intenties van de organisatie, de afdelingen en de eigen werk- en resultaatafspraken. Daarnaast is performance management bij It’sallabout niet alleen een proces dat gericht is op prestatie, maar ook een proces gericht op ontwikkeling en talent management.

Performance management; input vs output
It’sallabout is de beste HR software, die medewerkers en leidinggevende daadwerkelijk ondersteunt in hun performance management. Performance management is het belangrijkste, maar ook moeilijkste HR proces. Wij hebben als uitgangspunt dat het digitaliseren van de beoordelingscyclus niet heeft bijgedragen aan een beter en gemakkelijker performance management. Nog steeds is de beoordelingscyclus een ‘belasting’, kost het veel tijd en wordt de beoordelingscyclus als nutteloze exercitie gezien. Ook gaat veel interessante data verloren en zien we dat de doelstellingen van de organisatie niet meegenomen worden in de prestatiemeting van de medewerkers. Onze HR software is flexibel aan te passen aan de beoordelingscyclus en documenten van jouw organisatie. Het is sterk gericht op het gebruikersgemak van de medewerkers en de leidinggevenden. Het zorgt ervoor dat zij werkelijk ondersteunt worden en dat het ze zo gemakkelijk mogelijk gemaakt wordt, zodat de kwaliteit van het performance management omhoog gaat. Wij gebruiken hier verschillende technologieën voor, waarbij het gebruik van mobile devices technologie een belangrijke en onderscheidende factor is.

People Improve Performance! Performance Management (Plannings-, Voortgangs- en Beoordelingscyclus) zorgt ervoor dat er van hoog tot laag en van links tot rechts in de organisatie, vanuit dezelfde waarden en houding, aan dezelfde strategische doelstellingen wordt gewerkt. People and Business Aligned leads to successful employees, better leadership and strong organisations.