Strategische personeelsplanning (SPP) voor een toekomstbestendige organisatie

Veel organisaties worstelen met het uitvoeren van Strategische Personeelsplanning (SPP). Voor een goede SPP is het noodzakelijk om de juiste data te hebben – bij voorkeur over meerdere jaren verzameld- en om deze data te kunnen analyseren. In de praktijk geeft HR Analytics dan ook de mogelijkheid om concreet invulling te geven aan SPP. HR Systemen die op basis van de aanwezige data, scenario’s kunnen draaien, maken het mogelijk om inzichten te krijgen in de kwalitatieve en kwantitatieve gaten binnen de organisatie.

Voor elke organisatie met ambities is strategische personeelsplanning (SPP) onontbeerlijk. Deskundige en betrokken medewerkers kunnen het verschil maken voor een organisatie, maar kwalitatieve en kwantitatieve onder- en overbezetting kunnen juist een bedreiging zijn. Met strategische personeelsplanning krijg je inzicht in de in, door- en uitstroom van de medewerkers en de organisatiebehoefte op langere termijn. Met strategische personeelsplanning bereid je de organisatie voor op de toekomst en speel je sneller in op veranderingen in de markt.

Strategische personeelsplanning met goede basis
Data zijn van groot belang voor strategische personeelsplanning. Omdat onze HR software een geïntegreerde SPP oplossing biedt waar alle HR data samen komt en in staat is alle mensgerelateerde data aan elkaar te koppelen en te analyseren, is HR voortaan in staat om op een unieke en gemakkelijke manier invulling te geven aan strategische personeelsplanning. Onze HR software helpt enerzijds functies, vaardigheden, competenties en de organisatiestructuur in kaart te brengen en anderzijds te anticiperen op dreigende personeelstekorten. It’sallabout geeft je antwoord op vragen zoals ‘hoe ziet onze organisatie er over 5 jaar uit? Heb ik alle functies gedekt? Welke maatregelen zijn er nodig om de organisatie toekomstbestendig te maken?

It’sallabout biedt HR de mogelijkheid om op een laagdrempelige en eenvoudige manier concreet invulling te geven aan Strategische Personeelsplanning (SPP).