Onze HR software vergroot grip en inzicht

Onze HR software richt zich enerzijds op alle HR processen, die gericht zijn op de prestaties en ontwikkeling van medewerkers en leidinggevenden. Anderzijds is onze HR software, door middel van koppelingen met andere HR systemen, het Centrale HR Datawarehouse van organisaties. In het Centrale HR Datawarehouse wordt alle ‘mensgerelateerde’ data verzameld en gestructureerd. Een HR analytics tool kan deze gouden data vervolgens analyseren, visualiseren en ontsluiten voor managers, HR en de directie.

Wat biedt onze HR software?
Wij hanteren een andere gebruikersdefinitie dan traditionele HR systemen. Onze user interface wordt nl. niet alleen ontwikkeld voor HR, maar vooral ook voor de medewerkers en de leidinggevenden. En dat maakt een wereld van verschil of de HR processen door medewerkers en leidinggevenden als “moetje” en overbodig gezien worden, of dat ze de meerwaarde voor hun eigen prestatie en ontwikkeling ervaren. Onze HR software is te gebruiken op verschillende mobile devices zoals tablets en smartphones. Onze HR software kan een totaaloplossing zijn voor alle HR processen, maar is ook modulair in te zetten, zodat deze volledig kan worden afgestemd op de wensen en behoeften van elke organisatie.
1. E-profiel
2. Cascade (doelstellingen, visie, strategie, waarden)
3. HR analyticsmet Centraal HR Datawarehouse (CHRD)
4. HR Surveys (360 feedback, 90 appraisal, medewerkerstevredenheid, medewerkerbetrokkenheid, klanttevredenheid)
5. Performance management
6. Pre- en Onboarding
7. Exitgesprekken (Offboarding)
8. (Pre)selectie
9. Talentontwikkeling
10. LMS

Because People Improve Performance.